Wat is endometriose?

Endometriose is een chronische ziekte waarbij weefsel dat (enigszins) lijkt op baarmoederslijmvlies (endometrium) buiten de baarmoederholte voorkomt (Kennedy, et al., 2005). Dit weefsel zit meestal op het buikvlies (peritoneum) en/of organen in de buik. Een enkele keer komt het voor op de baarmoederhals, in de borstholte (long), in de navel of in een keizersnede litteken. Het “groeit” daar, en zorgt voor een chronische ontsteking met een scala van klachten. De vorming en groei van dergelijk endometrioseweefsel is oestrogeenafhankelijk (Kitawaki, et al., 2002), en wordt daarom meestal aangetroffen bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, hoewel de klinische gevolgen van endometriose en de behandeling ervan tot ver in de postmenopauze kunnen aanhouden.

Oorzaken endometriose

De oorzaak van endometriose is niet bekend, maar er zijn verschillende theorieën. Het is zeer waarschijnlijk dat er bepaalde genen verband houden met deze ziekte. Vrouwen met een eerstegraads familielid met endometriose hebben een groter risico dat zij ook endometriose krijgen. Daarnaast spelen er ook andere gynaecologische factoren, omgevingsfactoren (milieu) en leeftijd van de eerste menstruatie een rol.

Wil je meer weten over de symptomen die horen bij endometriose? Klik hier

Bron: Facts about endometriosis

Prevalentie


Hoe veel endometriose voorkomt is niet precies bekend. Wij zeggen altijd 1 op de 10 vrouwen. De schattingen lopen echter uiteen van 2 tot 10% binnen de algemene vrouwelijk populatie, en tot 50% bij de groep vrouwen met een vruchtbaarheidsprobleem (Eskenazi and Warner, 1997, Meuleman, et al., 2009). Er word geschat dat er momenteel zo'n 190 miljoen vrouwen en adolescente meisjes door endometriose getroffen zijn(Gemmell, et al., 2017, Zondervan, et al., 2020).  Hoewel niet alle vrouwen binnen deze groep klachten zal hebben zijn er naast deze vrouwen meer mensen betrokken, ook hun partners en familie worden hierdoor getroffen. De effecten die endometriose zijn van invloed op je kwaliteit van leven. Je fysieke en mentale gezondheid, je dagelijkse activiteiten, je sociale lezen, onderwijs en werk, je seksuele leven en je intimiteit, kortom je emotionele welzijn (Culley, et al., 2013). 
Daar waar we het hier op deze site hebben over vrouwen zijn wij ons ervan bewust dat er ook een groep mensen leeft met endometriose dit zich niet als vrouw identificeren, die transgender zijn, niet menstrueren en die geen baarmoeder hebben. 

Kitawaki J, Kado N, Ishihara H, Koshiba H, Kitaoka Y, Honjo H. Endometriosis: the pathophysiology as an estrogen-dependent disease. J Steroid Biochem Mol Biol 2002;83: 149-155. 
Kennedy S, Bergqvist A, Chapron C, D'Hooghe T, Dunselman G, Greb R, Hummelshoj L, Prentice A, Saridogan E. ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis. Hum Reprod 2005;20: 2698-2704. 
Eskenazi B, Warner ML. Epidemiology of endometriosis. Obstet Gynecol Clin North Am 1997;24: 235-258. 
Gemmell LC, Webster KE, Kirtley S, Vincent K, Zondervan KT, Becker CM. The management of menopause in women with a history of endometriosis: a systematic review. Hum Reprod Update 2017;23: 481-500. Meuleman C, Vandenabeele B, Fieuws S, Spiessens C, Timmerman D, D'Hooghe T. High prevalence of endometriosis in infertile women with normal ovulation and normospermic partners. Fertil Steril 2009;92: 68-74.

**onze informatiepagina's zijn samengesteld met en/of gecontroleerd door onze medische adviesraad (bestuursleden NVOG-werkgroep endometriose), gebaseerd op wetenschappelijke informatie volgens de WES/WEO**

 

 

Wat is endometriose? Overzicht