Nieuwe landelijke voorlichtingscampagne: Bloedserieus

De campagne Bloedserieus slaat alarm: in Nederland zijn 500.000 vrouwen die last hebben van hevig menstrueel bloedverlies en daarvan gaat slechts 54% naar de huisarts. Te veel vrouwen lopen door met ernstige menstruatieproblemen. Meer dan de helft (60%) denkt nog altijd dat menstruatieproblemen er nu eenmaal bij horen en driekwart (75%) weet niet dat HMB een medisch erkende aandoening is waarvoor meerdere, eenvoudige behandelopties zijn.

Hevig menstrueel bloedverlies (HMB) is een veelvoorkomend probleem in de gynaecologie. Maar liefst 1 op de 5 vrouwen tussen de 35 en 55 jaar heeft er last van1. Die 500.000 vrouwen hebben een bloedserieus verhaal. De nieuwe, landelijke voorlichtingscampagne Bloedserieus roept vrouwen op dat verhaal te delen. Met elkaar én met de arts. Tijdens de campagnemaand november organiseren ziekenhuizen in heel Nederland extra (online) spreekuren en andere events waar voorlichting over behandelopties wordt gegeven.

Symptomen van HMB zijn: een korte cyclus (minder dan 21 dagen), een langdurige menstruatie (meer dan 7 dagen), hevige pijn, veel bloedverlies (driekwart longdrinkglas of meer), meerdere menstruatieproducten tegelijk nodig hebben en deze soms om de 1-2 uur moeten verwisselen. Hormonale veranderingen in de premenopauze zijn vaak een oorzaak, maar aan hevige menstruaties kunnen ook andere aandoeningen ten grondslag liggen. Denk aan stollingsstoornissen, endometriose, adenomyose, PCOS of gynaecologische kanker.

Driekwart van de vrouwen weet niet dat HMB een medische aandoening is

Om gezondheidsrisico’s uit te sluiten, is het altijd belangrijk om onderzoek te laten doen. Uit onderzoek onder 1.004 Nederlandse vrouwen met HMB-klachten blijkt echter dat slechts 54% hiervoor naar de huisarts gaat en maar 27% vervolgens bij de gynaecoloog belandt 2. Meer dan de helft (60%) denkt nog altijd dat menstruatieproblemen er nu eenmaal bijhoren. Driekwart (75%) weet niet dat HMB een medisch erkende aandoening is.

Te veel vrouwen lopen door met ernstige menstruatieproblemen. Terwijl er meerdere, eenvoudige behandelopties zijn die een einde kunnen maken aan langdurige, pijnlijke en hevige menstruaties. Meer dan een kwart (27%) denkt echter dat de huisarts toch niets kan doen. Maar liefst 35% had eerder medische hulp gezocht als men had geweten dat HMB een erkende aandoening is en 28% als men had geweten dat er behandelopties zijn.

HMB is een aandoening die nogal wat impact heeft: lichamelijk, psychisch en sociaal. Van de ondervraagden zegt 61% dat HMB een negatieve invloed heeft op het emotioneel welbevinden, 60% op het lichamelijk welbevinden, 56% op het seksleven, 50% op vrijetijdsbesteding en 50% op het zelfvertrouwen. 37% heeft elke menstruatie hoofdpijn, 35% voelt zich prikkelbaar of humeurig, 33% heeft elke cyclus hevige buikkrampen en 85% is extreem vermoeid, al dan niet door ijzertekort. Van de ondervraagden voelt 40% zich ronduit depressief door menstruatieproblemen en zegt 34% een absolute hekel aan haar menstruatie te hebben.

Een kwart van de vrouwen durft HMB niet met vriendinnen te bespreken

Meest genoemde praktische problemen bij HMB zijn het vermijden van lichtgekleurde kleding (71%), kleding moeten wisselen vanwege doorlekken (69%) en meerdere menstruatieproducten tegelijk nodig hebben (44%). Van de ondervraagden zegt 62% trainingen of sportactiviteiten af en cancelt 38% activiteiten buitenshuis, zoals etentjes. 4 op 10 vrouwen melden zich ziek van werk; gemiddeld 1,7 dag per jaar. Als reden noemt 31% buikklachten, 28% migraine en 20% verkoudheid/griep.

Ruim driekwart van de ondervraagden zegt HMB met vriendinnen te kunnen bespreken. Dat lijkt positief. Daar staat tegenover: bijna een kwart durft dit niet. Mannen zijn al helemaal geen populaire gesprekspartner. Zelfs de eigen partner is dat niet. De Top-5 van mensen met wie men HMB durft te bespreken: vrouwelijke huisarts (78%), vriendin (76%), moeder (68%), vrouwelijke verpleegkundige (67%) en de eigen partner (67%).

Bloedserieus campagnemaand: elk jaar in november

Vrouwen met HMB hebben een bloedserieus verhaal. Dat verhaal hoor je alleen zelden en dat is merkwaardig gezien de impact die HMB heeft op het lichamelijk en emotioneel welzijn. De landelijke voorlichtingscampagne Bloedserieus roept vrouwen daarom op hun verhaal wél te delen. Met elkaar én met de arts. Tijdens de campagnemaand november organiseren ziekenhuizen in heel Nederland extra (online) spreekuren en andere events waar voorlichting wordt gegeven. HMB is een medisch erkende aandoening waarvoor meerdere, eenvoudige oplossingen bestaan.

Bronnen: 1 Shapley M, Jordan K, Croft PR. An epidemiological survey of symptoms of menstrual loss in the community. Br J Gen Pract. 2004 May;54(502):359-63. 2 Heavy Periods, online survey among 1,004 women who have experienced heavy periods in the past 3 years (18+), 14th to 18th September 2018, 24 september 2018, 3 Monkeys Zeno for Hologic Benelux.

Over Bloedserieus

De campagne Bloedserieus informeert vrouwen in de campagnemaand november én het jaar rond over de oorzaken en behandelopties bij HMB. Via de website hevigbloedverlies.nl, de bijbehorende social media-kanalen en tijdens publieksbeurzen als de Libelle Zomerweek en andere events wordt voorlichting gegeven. Soms op verrassende locaties, zoals het theater. De campagne Bloedserieus is een initiatief van Hologic. Meer informatie: hevigbloedverlies.nl

Over Hologic

Hologic is een wereldwijd bedrijf in medische technologie en diagnostiek, gericht op het verbeteren van vrouwengezondheid door vroege detectie en minimaal invasieve behandelingen. Hologic is de initiator van de website hevigboedverlies.nl en de Nederlandse voorlichtingscampagne Bloedserieus. Meer informatie: Hologic.nl

Over Endometriose Stichting

Als Endometriose Stichting werkten wij mee door het meedenken en in contact brengen van endometriose patiënten met de organisatie van deze campagne. Er zullen de komende tijd meerdere artikelen geplaatst worden, on- en offline. Of alle online artikelen open toegankelijk zijn weten wij niet. Wij steunen de campagne maar hebben geen invloed op de manier van publicaties.

Nieuws Overzicht