Onderzoek naar endometriose

Op veel gebeid wordt onderzoek naar endometriose gedaan. Op kleine en grote schaal. Soms als afstudeerproject soms als multi centra care. Wij werken aan veel van deze onderzoeken mee. Door mee te denken, door interviews over onze zienswijze, door begeleiding of gewoon het aanleveren van informatie. Wij krijgen de resultaten van de onderzoeken vaak te lezen. Op deze pagina's willen we jullie ook op de hoogte houden van de lopende en afgelopen studies en onderzoeken.

Endometriose en wetenschappelijk onderzoek

Wat onderzoeken we in Nederland en wat komt de patiënt ten goede?
Endometriose heeft de afgelopen jaren vooral in de media gelukkig meer zichtbare aandacht gekregen. Ook gynaecologen hebben hun aandacht zowel in de behandeling als onderzoek meer gericht op deze aandoening. Hoe kan de diagnose eerder in beeld komen, welke medicijnen passen het best en met welke innovatieve chirurgische technieken kunnen we de ziekte een halt toe roepen? 

Hier kun je de webinar terug kijken.

Lees meer

TOSCA studie: ENDOMETRIOSE IN DE DARM & KINDERWENS

We weten nog niet goed wat de optimale behandeling is voor vrouwen met endometriose in de darm en een onvervulde kinderwens. In de informatie hieronder ziet u de resultaten van een recent onderzoek met 427 vrouwen met endometriose in de darm die een operatie of een IVF/ICSI traject (ICSI is een bijzondere vorm van IVF) hebben ondergaan. Alleen in de groep vrouwen die een operatie hebben ondergaan was er een afname van pijnklachten te zien.

Het combineren van beide behandelingen (operatie+IVF) is onderzocht in andere studies. Het lijkt erop dat een operatie gevolgd door IVF leidt tot een nog hogere kans op de geboorte van een kind. De betrouwbaarheid van deze studies is laag. Daarnaast weten we nog niet op welk moment in de behandeling een operatie of een IVF behandeling het beste geadviseerd kan worden.

Om deze redenen willen we een grote landelijke studie uitvoeren die antwoord geeft op deze vragen. Dit is de TOSCA studie.

Lees meer

Het effect van voetreflextherapie op endometrioseklachten

In 2022 heeft Libby Traas onderzoek gedaan naar de effecten van voetreflextherapie bij endometrioseklachten, te weten pijnklachten. Aan de hand van dit onderzoek kan gesteld worden dat voetreflextherapie kan zorgen voor vermindering van pijnklachten, en kan het gezien worden als een ondersteuning binnen de complementaire zorg voor de reguliere geneeskunde. In september is Libby met succes afgestudeerd en heeft ze een ruime voldoende behaald voor haar eindscriptie.

Lees meer

De bekendheid van bekkenfysiotherapie bij vrouwen met endometriose

Voor haar afstudeerthesis voor de opleiding Avans+ Master Bekkenfysiotherapie heeft Anouk Zwarteveld onderzoek gedaan naar de bekendheid van bekkenfysiotherapie bij vrouwen met endometriose. Hiervoor heeft zij in december en januari een oproep gedaan via de website voor het invullen van een enquete hierover. 

In juni is Anouk met succes afgestudeerd en heeft zij een voldoende gescoord voor haar afstudeerthesis. 

Lees meer

Endometriose en ayurveda

In 2021 is er door mevrouw Donker onderzoek gedaan naar endometriose behandeling met ayurveda. Zij heeft onderzocht hoe ayurveda kan bijdragen in de complementaire zorg bij endometriose. Wij hebben dit onderzoek niet uitgevoerd, wel heeft onze achterban deelgenomen aan een deel van dit onderzoek. Net als alle andere complementaire zorg kan ook dit voor de endometriose patiënt een positieve bijdrage hebben.

Lees meer

Ieder verhaal is uniek, maar heeft ook veel raakvlakken

Het afgelopen half jaar deed Farmakunde student M. van Hasselt onderzoek naar de endometriosezorg in Nederland. Zij schreef het bijgevoegde artikel waarvan we de samenvatting hier publiceren. 

Abstract

Een kwantitatief onderzoek naar de impact van de ziekte endometriose op de kwaliteit van leven van een vrouw en naar de ervaringen over de endometriose zorg met betrekking tot diagnosticeren en de behandelingen in tegenstelling tot drie jaar geleden.

Doelstelling

Om de endometriose zorg te kunnen veranderen is er eerst behoefte aan antwoorden op de volgende problemen. Hoe staat het met de huidige diagnosetijd, waar liggen de verbeterpunten en obstakels op het diagnose- en behandel pad. Hoe gaat het met de patiënte die de ziekte endometriose heeft, en haar kwaliteit van leven. Mede door de verandering van zorg tijdens de Covid-19 crisis is er een grote behoefte aan een nieuwe dataset. Deze zal vergeleken moeten worden met de zorgdata van een eerdere enquête uit 2018.

Lees meer