Werkwijze endometrioseteam Catharina ziekenhuis

Samenstelling van het team

Werkwijze endometrioseteam

Type ziekenhuis
Topklinisch

(Kandidaat) expertisecentrum   
Level 2

Multi disciplinair endometrioseteam
 Ja

Opleidingsplekken
Ja

Deelname wetenschappelijke studies
COGENS-studie
SOMA-trial
Copie-studie
Vertraging diagnosestelling endometriose

Promotietraject: endometriose/adenomyose en de kans op gynaecologische maligniteiten
Promotietraject: endometriose/adenomyose en fertiliteit/zwangerschapsuitkomsten
Project naar immunologie bij endometriose geassocieerde ovariumcarcinoom
Project naar baarmoedergolven (WAVES) bij adenomyose/endometriose

Lid NVOG-werkgroep endometriose
Ja

Aantal nieuwe patiënten p.j.
290

Aantal consulten per jaar    
> 250

Duur eerste consult
30 minuten

Aparte wachtkamer
Ja

Operaties in de categorie eenvoudige chirurgie 
Cystectomie
Eenvoudige adhesiolyse
Peritoneale endometriose

Operaties in de categorie complexe chirurgie, met betrokkenheid van
Darm
Blaas
Baarmoeder
Eierstokken
Ligamenten
Eileiders
Buikwand
Middenrif
Vagina

Fertiliteitsbehandelingen
IUI
IVF/ICSI transportkliniek

Samenwerkingsverband

  • Overleg over niet chirurgische behandeling
  • Overleg over chirurgische behandeling
  • Overleg over fertiliteitsbehandeling
  • Chirurgische behandeling van patiënten uit andere ziekenhuizen
  • Fertiliteitsbehandeling voor andere ziekenhuizen

In het afgelopen jaar heeft het Catharina Ziekenhuis de status als STZ topklinisch ziekenhuis voor de endometriosezorg verworven. Met omliggende ziekenhuizen is er al een jarenlang bestaande, nauwe samenwerking op het gebied van de complexe vormen van endometriose (bijv uitgebreide verklevingen in de buikholte of betrokkenheid van de darm, urineleider en zenuwen) met de mogelijkheid om laagdrempelig te overleggen, deel te nemen aan het multidisciplinair overleg en zo nodig de patient te verwijzen. Patienten uit de regio worden ook naar ons ziekenhuis verwezen voor vruchtbaarheidsbehandelingen (bijv IVF) bij endometriose/adenomyose. 35-40% van de endomertriosepatienten in het Catharina Ziekenhuis is afkomstig van meer dan 20km afstand.

 

Samenwerking met andere ziekenhuizen
Amphia
Bernhoven
Elkerliek
ETZ
Máxima MC
St. Anna ziekenhuis
St. Jans Gasthuis

Fertiliteitscentrum NijGeertgen. 
Op incidentele basis verwijzingen en second opinions uit andere ziekenhuizen.

Ervaringen Endometriose teams Overzicht