Werkwijze endometrioseteam ETZ

Samenstelling van het team

Werkwijze endometrioseteam

Type ziekenhuis
Topklinisch

(Kandidaat) expertisecentrum   
Level 2

Multidisciplinair endometrioseteam
Ja

Opleidingsplekken
Ja

Deelname wetenschappelijke studies
SOMA-trial
COPIE-studie 
QUESTA-trial

Lid NVOG-werkgroep endometriose 
Ja

Aantal nieuwe patiënten p.j.
150

Aantal consulten per jaar
> 250

Duur eerste consult
30 minuten

Aparte wachtkamer
Nee

Operaties in de categorie eenvoudige chirurgie 
Cystectomie
Eenvoudige adhesiolyse
Peritoneale endometriose

Operaties in de categorie complexe chirurgie, met betrokkenheid van
Darm
Blaas
Baarmoeder
Eierstokken
Ligamenten
Eileiders
Buikwand
Vagina

Fertiliteitsbehandelingen
IUI
IVF
ICSI

Samenwerkingsverband

  • Overleg over niet chirurgische behandeling
  • Overleg over chirurgische behandeling
  • Overleg over fertiliteitsbehandeling
  • Chirurgische behandeling van patiënten uit andere ziekenhuizen
  • Fertiliteitsbehandeling voor andere ziekenhuizen

Er vindt beiderzijds overleg plaats: overleg over eigen patiënten met andere klinieken, maar ook verwijzingen van andere ziekenhuizen voor specifieke chirurgische en fertiliteitsbevorderende ingrepen in ons ziekenhuis.

Samenwerking met andere ziekenhuizen
Bravis
MUMC+

Ervaringen Endometriose teams Overzicht