COPIE studie, endometriose en IVF/ICSI

Door het Amsterdam UMC en het UMC Groningen, is een onderzoek opgezet naar het optimaliseren van de IVF/ICSI behandelingen bij vrouwen met uitgebreide endometriose. Dit onderzoek heet de COPIE studie.

Eerdere onderzoeken lieten zien dat het hormonaal onderdrukken van endometriose over een periode van 3 tot 6 maanden, voorafgaand aan een IVF/ICSI behandeling, een positief effect heeft op de kans om zwanger te worden. Deze onderzoeken waren helaas van matige kwaliteit. Daarom adviseert de nieuwe Europese richtlijn dat er nieuwe onderzoeken van goede kwaliteit nodig zijn om uit te zoeken of een voorbehandeling met medicijnen leidt tot meer levend geboren kinderen.

De medicijnen, die gegeven kunnen worden als hormonale behandeling voorafgaand aan IVF/ ICSI zijn een injectie met leuproline (Lucrin ®) en de pil. De COPIE studie onderzoekt of het hormonaal onderdrukken van endometriose met de pil, voorafgaand aan een IVF/ICSI behandeling, net zo effectief is als een injectie met leuproline (Lucrin ®) gedurende een periode van 3 maanden.

Wij brengen graag dit onderzoek onder uw aandacht dat inmiddels in 12 Nederlandse IVF centra loopt. Mocht u binnenkort een IVF/ICSI behandeling starten in een van de onderstaande centra, en heeft u interesse om deel te nemen aan dit onderzoek of om hier meer over te weten te komen, dan kunt u hier altijd naar informeren bij uw behandelend arts. 

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in het COPIE informatiefilmpje:

 

Op de website van de COPIE studie: www.zorgevaluatienederland.nl/evaluations/copie
Of via het mailadres van de studie: copie@amsterdamumc.nl

Deelnemende centra: Amsterdam UMC , UMC Groningen, Haags Medisch Centrum, Maxima Medisch Centrum, Fertiliteitskliniek Twente, Diakonessenhuis, Rijnstate ziekenhuis, Radboud UMC, Catharina Ziekenhuis, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis en het Erasmus MC

Lopend onderzoek Overzicht